Lovgivende rammeverk

De fleste greskePUD eller PGI produktene kommer opprinnelig fra fjelllandskap. Hellas har registrert mer enn 100 navn som PUD og PGI etikettvarer (Januar 2014), og noen av disse varene er : ost, vin, olivenoljer, oliven, frukt,grønsaker, nøtter, bakervarer, fisk, rosiner, eteriske oljer og animalske produkter. Med registreringen av disse etikettene rangeres Hellas nå på 5.plass innen EU (fra 7.plass i 2013), etter Italia (261), Frankrike (208), Spania (173), og Portugal (123).

Det lovgivende rammeverket angående PUD/ PGI produkter består av to komponenter, Unionslovgivningen og den nasjonale lovgivningen.

Hva angår EU kommisjonens regelverk, (EU) No.1151/2012 er denne loven som erstattet reguleringen (EC) 510/2006) de detaljerte regler for anvendelse som beskrives i reguleringen av 1898/2006, hvor bruk av Uniones symbol dikteres av regulasjonen av 628/2008.

På et nasjonalt nivå, er grunnlagen for forskriftene av PUD/PGI produkter bestemt av Ministeri avgjørelse 261611/22.03.2007 og med endringer av 290398/21.04.2008 samt

318764/21.08.2008, av Ministeriavgjørelsen eller gjennomføringsordningen for registrering av hvert enkelt PUD/PGI produkt, så vel som av Regulering av Kontroll og Sertifisering av PUD/PGI produkter av tidligere AGRO-CERT

PUD- og PGI sertifiseringen av jordbruksprodukter har mange fordeler. For det første gjør det produsenten i stand til å lettere kunne promotere sine spesialprodukter og å øke sin innkomst ved å oppnå høyere markedspriser, og for det andre gjør det det mulig for forbrukereå kjøpe kvalitetsprodukter med garanti for produksjonsprosessen den geografiske opprinnelsen.

Videre, gir spesifikasjonen av PUD/PGI på produktene , en sjanse til bevaring avlokale plantevariantersom dyrkes i hvert enkelt geografiske område. Som oftest når et spesielt jordbruksprodukt anerkjennes med spesifikasjonen PUD eller PGI , bortsett fra økning av produksjon og salg, fører det også til økning av tilreisende til området, flere arbeidsplasser, opprettholdelse av den lokale populasjonen og høyere inkomst samtpåvirkning av den økonomiske utviklingen .Lovgivninger

Innskrenkninger

EU lovgivningene som gjelder for produksjon i avgrensede geografiske områder står nevnt i artikkel 6,paragraf 4 av Kommisjonsreguleringen (EU) No 607/2009, "fastsettelse av visse bestemte regler for gjennomføring av Rådsreguleringen (EU) No 479/2008 som angår beskyttede betegnelser av opprinnelse og geografisk betegnelse, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av spesifikke vinprodukter

Den nasjonale lovgivning som gjelder for produksjon i avgrensede geografiske områder står nevnt i Ministerbeslutning No.392169/20-10-1999 " Generelle regler for bruk av betegnelsen "Lokalvin" som en beskrivende del av bordvin" (Offisielle Gazette utgivelse 1985/B/8-11-00), endret av Ministerbeslutning No.321813/29-8-2007, artikkel 4 (c), hvor det fremgår at:

" bordviner som rettmessig bruker betegnelsen "Lokalvin" med geografisk indikasjon av provins, fylke eller vindyrkingsregion mindre enn et fylke, skal være produsert på vingårder lokalisert innen fylket eller i nabofylker".

Ytterlige bestemmelser angående emballasje

I Ministerbeslutningen No.280557/9-6-2005, " Fastsettelse av modning, aldring og utgivelsestid når det gjelder forbruk av vin som går under benevnelsen av opprinnelse av førsteklasses kvalitet og lokalvin, så vel som benevnelser brukt under merking om produksjonsmetoder og teknikker"

(Offisielle Gazette utgivelse 818B/15-6-2005), artikkel 3 og 4 viser til bruk av følgende indikasjoner:

 • "NY VIN eller UNG VIN
 • " MODNING PÅ FAT" eller "MODNET PÅ FAT"
 • "ELDET PÅ FAT" eller " "ALDRING PÅ FAT"
 •  "LAGRET OG MODNET PÅ FAT" eller "LAGRING OG MODNING PÅ FAT"
 • "LAGRING PÅ FAT " eller " "LAGRET PÅ FAT"
Merking av årgang på etiketten

Når termen "NY VIN" eller "UNG VIN" brukes på vinetiketten, er det påbudt å merke årgangen, slik det står i artikkel 2, paragraf 1, i Ministervedtak No.280557/9-6-2005. " Fastsettelse av modning, aldring og utgivelsestid når det gjelder forbruk av vin som går under benevnelsen av opprinnelse av førsteklasses kvalitet og lokalvin, så vel som benevnelser brukt under merking om produksjonsmetoder og teknikker"

(Offisielle Gazette utgivelse 818B/15-6-2005).

Tradisjonell marking Tradisjonell merking i henhold til Ministervedtak No.235309/7-2-2002.  

Godkjenning av tradisjonell merking av viner", som er forbundet med opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse. I henhold til ovennevnte Ministervedtak, tradisjonell betegnelse brukt på vinetikett til vin med beskyttet geografisk betegnelse - PGI Rethymno er følgende:


 1. Hvitvin fra hvite druer / Blanc de blancs,
 2. Hvitvin fra røde druer, / Blanc de noir,
 3. Hvitvin fra rosa eller grådruer / Blanc de gris, Kokkineli/kokineli
 4. Vin fra åser / Vin de collines
 5. Vin fra skråninger / Vin de coteaux
 6. Vin fra øy-vingård(e)r / Vin de vignoble (s) insulaire (s)
 7. Vin fra terasse vingårder / Vin de vignobles en terasses.
 8. Vin fra øy-vingård(er) / Vin de vignoble (s) insulaire (s)
 9. Vin fra terasse vingårder / Vin de vignobles en terasse


Noen ytterlige bestemmelser angående merking av vin, inngår i artikkel 66, paragrafene 1 og 2, og i artikkel 6 i Kommisjonsreguleringen (EU) Nr. 607/2009, " fastsettelse av visse regler for inngåelse av Rådsreguleringen (EU) No.479/2008 som angår beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking ogpresentasjon av visse vin produkter.